Tag Archives: tối ưu giá sản phẩm

Top 4 phương pháp tối ưu giá sản phẩm để kinh doanh cafe hiệu quả

Để kinh doanh cafe hiệu quả, một việc mà tôi luôn chú trọng là tối ưu giá sản phẩm. Vì đây là nguồn thu chính và là ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Có nhiều quán khi bắt đầu bước vào hoạt động thường sẽ gặp tình trạng doanh thu thì tốt nhưng lại […]