Tag Archives: lập kế hoạch kinh doanh quán cafe

Hiểu khách hàng khi lập kế hoạch kinh doanh quán cafe?

Khi lập kế hoạch kinh doanh quán cafe thì việc xác định khách hàng cần gì là điều tối quan trọng. Bạn có thể hiểu nôm na là khi bạn phục vụ đúng những điều mà khách hàng muốn nhưng lại không yêu cầu thì họ sẽ muốn quay lại quán bạn nhiều hơn. Tuy […]