Tag Archives: kiến thức kinh doanh cafe cơ bản

kiến thức kinh doanh cafe cơ bản, khách hàng của chúng ta là ai?

Hi, xin chào các bạn, Ở bài viết trước mình đã chia sẽ về các mô hình quán cà phê hiện nay(bài viết đó ở đây nhé), và trong bất cứ mô hình nào, mình cũng nói về cụm từ “khách hàng”. Trong bất cứ ngành kinh doanh nào, khách hàng cũng là quan trọng […]