Tag Archives: Chuyện nghề sale

Câu chuyện nghề sale: Người sale giỏi và kẻ sale bình thường khác nhau ở khả năng này!

Chuyện nghề sale: Trong nhiều cuộc hội thoại của nhân viên sale, bạn cung cấp cho khách hàng rất nhiều thông tin mà lẽ ra chúng ta không cần phải làm thế. Nhân viên sale giỏi thường tìm cách hỏi khách hàng nhiều hơn so với nhân viên bình thường. Đặt câu hỏi là một […]

Chuyện nghề dân sale: 3 mức độ học hỏi của dân sale

Chuyện nghề dân sale: Mức độ học hỏi nhằm đánh giá trình độ hiện tại của dân sale. Với những nhân viên sale đã tồn tại với nghề lâu. Không đơn thuần họ chỉ có chăm chỉ, họ phải học hỏi rất nhiều, dưới đây là 3 mức độ học hỏi mà bạn thường thấy […]

Làm Nghề Sale Nhất Định Phải Biết Thấu Hiểu Khách Hàng

Trong các tố chất của nghề sale thì thấu hiểu khách hàng là một trong những tố chất mà một dân sale phải có. Thấu hiểu khách hàng ở đây chúng ta nên hiểu là điều mà họ mong muốn nhất khi sử dụng một sản phẩm. Đó có thể là một hay vài lý […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.